សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

  • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
    មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
    អានបន្ត
  • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
    ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
    អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard!

បណ្ឌិត ញិល រដ្ឋា សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ បានទទួលជួប ឯកឧត្តម ​ H.E Marek WOZNIAK អភិបាលខេត្ត [Governor (Marshal) of the Wielkopolska Region]និងគណៈប្រតិភូចំនួន ៦ រូប ដែលមានបំណងស្វែងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកអប់រំ ស្រាវជ្រាវ វិនិយោគ និងសេដ្ឋកិច្ច។ 

ជំនួបនេះបានយល់ព្រមឲ្យសាកលវិទ្យាល័យអង្ករ និង Poznan University of Life Science សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ សហការគ្នាដូចតទៅ
- រៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សាពី 4ទៅ6ខែ
- ប្រើប្រាស់យន្តការAUក្នុងការសម្រសម្រួល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីឈានទៅរកការវិនិយោគ ការដោះពាណិជ្ជកម្ម និងពង្រឹងភាពជាដៃគូក្នុងផ្នែកវប្បធម៌។

ក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមអភិបាលក៏បានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិដ៏យូរលង់នៃប្រទេសទាំងពីរ ហើយឯកឧត្តមក៏រំពឹងថា ប្រទេសទាំងពីរនឹងអាចស្តារទំនាក់ទំនងដែលប្រកដោយភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រតាមរយៈការសហការក្នុងផ្នែកអប់រំ ។  

សូមជម្រាបថា គណៈប្រតិភូរបស់ខេត្តWielkopolska មានដូចជា៖

1/Mr ​ H.E Wojciech JANKOWIAK, Vice Governor of Wielkopolska, with portfolio of: transport, infrastructure, labour market, spatial planning and European Funds for training & skills
2/ Mr Prof. Krzysztof SZOSZKIEWICZ, Vice Rector of Poznan University of Life Science
3/ Mr Andrzej LYKO, President of the Polish Chamber of Commerce for Importers, Exporters and Cooperation and Vice President of ‘Wielkopolska Council of 30’ (all most important chambers of our region)
4/ Mr Hubert ZOBEL, President of Wielkopolska Fund for Development (regional funds for companies including loans for international business cooperation)
5/ Mrs Beata Joanna LOZINSKA, Director of Economy Department, Marshal Office of Wielkopolska responsible for international economic relations.

កាលបរិច្ឆេទ៖ ២០ មករា ២០២០
-------
អត្ថបទ៖ គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ និងកែសម្រួលអត្ថបទនៃសាកលវិទ្យាល័យ
រូបភាព៖ លាភ ដុល្លា

Conpyright© 2020 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved