សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

កម្មវិធីតម្រង់ទិស

​ការតម្រង់ទិសដល់និស្សិតមុខជំនាញសំណង់និងស្ថាបត្យកម្ម​ដែលសហការសម្របសម្រួលជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបូរី (National University of Singapore)ដើម្បីចុះសហគមន៍ ធ្វើគម្រោងសាងសង់បន្ទប់ទឹក និងបង្គន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិបុស្សតាត្រាវ ឃុំលាងដៃ ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប។ សូមបញ្ជាក់ថា និស្សិតមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មចំនួន ៤០ នាក់ នឹងត្រូវចូលរួមកម្មវិធីនេះ។ 

Conpyright© 2022 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved