សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១) សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលពាក្យប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសចូលរៀន មុខជំនាញគិលានុបដ្ឋាក និងឆ្មប សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ ។​ការទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២ តទៅ (សម្រាប់ព៍ត៌មានលម្អិតសូមចុចលើសញ្ញាបូតុង )!! ។  ២) សេចក្តីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំកម្មវិធី «ការប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២២» នៅថ្ងៃទី០២ ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២។ 

កម្មវិធីតម្រង់ទិស

​ការតម្រង់ទិសដល់និស្សិតមុខជំនាញសំណង់និងស្ថាបត្យកម្ម​ដែលសហការសម្របសម្រួលជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបូរី (National University of Singapore)ដើម្បីចុះសហគមន៍ ធ្វើគម្រោងសាងសង់បន្ទប់ទឹក និងបង្គន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិបុស្សតាត្រាវ ឃុំលាងដៃ ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប។ សូមបញ្ជាក់ថា និស្សិតមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មចំនួន ៤០ នាក់ នឹងត្រូវចូលរួមកម្មវិធីនេះ។ 

Conpyright© 2022 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved