សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

  • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
    មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
    អានបន្ត
  • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
    ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
    អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard!

កម្មវិធីតម្រង់ទិស

​ការតម្រង់ទិសដល់និស្សិតមុខជំនាញសំណង់និងស្ថាបត្យកម្ម​ដែលសហការសម្របសម្រួលជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបូរី (National University of Singapore)ដើម្បីចុះសហគមន៍ ធ្វើគម្រោងសាងសង់បន្ទប់ទឹក និងបង្គន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិបុស្សតាត្រាវ ឃុំលាងដៃ ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប។ សូមបញ្ជាក់ថា និស្សិតមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មចំនួន ៤០ នាក់ នឹងត្រូវចូលរួមកម្មវិធីនេះ។ 

Conpyright© 2020 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved