សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
  អានបន្ត
 • សញ្ញាបត្រសម្រាប់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី 9-10 និ
  ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • អាហារូបករណ៍ 2020-2021
  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង/ Announcement
  ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៤ ផ្នែក (29-07-2020 រហូតដល់ 29-10-2020)
  អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard! ~ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ (អេ.យូ) សូមជ្រើសរើស បុគ្គលិកការិយាល័យសិក្សា បុគ្គលិកការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស បុគ្គលិកការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិកការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មាន ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ សូមបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកដាក់ពាក្យរាងរាល់ពេលធ្វើការ ។ 

 
 
គោលបំណង​ ចក្ខុវិស័យ  បេសកកម្ម និងការដឹកនាំ
ចក្ខុវិស័យ            

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដើម្បីឧត្តមភាព និងនវានុវត្តន៍ (Angkor University Research Center for Excellence and Innovation) នឹងបង្កើតបរិយាកាសគាំទ្រដល់ការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវ សាស្រ្តាចារ្យ និងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ ដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ និងអន្តរជាតិ។

បេសកកម្ម            

ដើម្បីសម្រចបាននូវឧត្តមភាពនៃការស្រាវជ្រាវ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដើម្បីឧត្តមភាព និងនវានុវត្តន៍ត្រូវ៖

 • រៀបចំការស្រាវជ្រាវសម្រាប់អភិវឌ្ឍសាកលវិទ្យាល័យ
 • បង្កើតវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ និងអំណាន
 • ធ្វើទំនើបកម្ម និងនវានុវត្តភាពឯកសារសម្រាប់ស្រាវជ្រាវ
 • បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកអាន។
គោលបំណង

គោលបំណងនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដើម្បីឧត្តមភាព និងនវានុវត្តន៍នេះឡើងមានដូចតទៅ៖

 • ការបង្កើតគោលនយោបាយស្រាវជ្រាវ ផែនការ សកម្មភាព ការកំណត់តួនាទី ភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវ ការបង្កើនសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ជាប់គ្នារបស់គណៈកម្មាធិការ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគម្រោងស្រាវជ្រាវនីមួយៗ ការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអំពីនិរន្តរភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងការទាក់ទាញគម្រោងមូលនិធិស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍។
 • ការបង្កើតវេទិការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃស្រាវជ្រាវ ការផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរ រង្វាន់ ឬពិន្ទុស្របតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ។ ក្រៅពីនេះ គឺផ្តោតលើការស្រាវជ្រាវពីវិធីសាស្រ្តសិក្សា ការបង្រៀនពីចម្ងាយ និងការបង្រៀនតាមរយៈគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ការស្រាវជ្រាវអំពីលទ្ធផលបញ្ចប់ការសិក្សាគ្រប់កម្រិត គ្រប់ជំនាញ និងការស្រាវជ្រាវពីតម្រូវការទីផ្សារការងារប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងខេត្ត និងក្នុងប្រទេស។
 • ការអភិវឌ្ឍស្នាដៃអត្ថបទស្រាវជ្រាវស្របតាមបរិបទឌីជីថល។
 • ការជម្រុញការបោះពុម្ភគម្រោងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវគ្រប់កម្រិត គ្រប់ជំនាញតាមរយៈសិក្ខាសាលា សន្និសីទ របាយការណ៍/ព្រឹត្តិប័ត្រ គេហទំព័រ វឹបសាយ មេសិនជឺរ និងបណ្ណាល័យនានា 
តម្លៃស្នូល/គុណតម្លៃ
 • ពិពិធកម្ម សំដៅដល់ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយស្រាវជ្រាវ ផែនការ សកម្មភាព ការបង្កើនសមត្ថភាពអ្នកស្រាវជ្រាវ ការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអំពីនិរន្តរភាពនៃការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍។  
 • សុភាវធម៌ សំដៅដល់ការផ្តល់តម្លៃលើការបំផុសគំនិត ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងស្នាដៃស្រាវជ្រាវ ការស្រាវជ្រាវពីវិធីសាស្រ្តសិក្សា ការបង្រៀនពីចម្ងាយ និងការបង្រៀនតាមរយៈគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ការស្រាវជ្រាវអំពីលទ្ធផលបញ្ចប់ការសិក្សាគ្រប់កម្រិត គ្រប់ជំនាញ និងការស្រាវជ្រាវពីតម្រូវការទីផ្សារការងារប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងខេត្ត និងក្នុងប្រទេស។
 • នវានុវត្តន៍ សំដៅដល់ការជំរុញឲ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិត ភាពបត់បែន និងរបកគំហើញថ្មីៗដើម្បីទុកជាស្នាដៃក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវស្របតាមបរិបទឌីជីថល។
 • ទំនាក់ទំនង សំដៅដល់ការបង្កើន និងលើកទឹកចិត្តក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការបោះពុម្ភគម្រោងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវគ្រប់កម្រិត គ្រប់ជំនាញតាមរយៈសិក្ខាសាលា សន្និសីទ របាយការណ៍/ព្រឹត្តិប័ត្រ គេហទំព័រ វឹបសាយ មេសិនជឺរ និងបណ្ណាល័យនានា។
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សមាជិក០៩ រូប មានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖​

 • ប្រធាន.                    ០១ រូប     សាកលវិទ្យាធិការជាប្រធានកិត្តិយសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល
 • អនុប្រធាន                ០១ រូប     តំណាងសាកលវិទ្យាល័យ  
 • សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍     ០១ រូប     នាយកមជ្ឈមណ្ឌល
 • សមាជិក                  ០២ រូប     តំណាងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកស្រាវជ្រាវ
 • សមាជិក                  ០២ រូប     តំណាងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសិក្សា
 • សមាជិក                  ០១ រូប     តំណាងមជ្ឈដ្ឋានសាស្រ្តាចារ្យ
 • សមាជិក                  ០១ រូប     តំណាងមជ្ឈដ្ឋានពាណិជ្ជករ 
គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

នាយក នាយករង លេខាធិការ និងលេខាធិការរងទទួលបន្ទុក

 • ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ​​                ០១ រូប នាយក
 • អនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ           ០១ រូប នាយករង
 • លេខាធិការ                                       ០១ រូប ទទួលបន្ទុកការងារបច្ចេកទេស
 • លេខាធិការរង                                    ០១ រូប ទទួលបន្ទុករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • លេខាធិការរង                                    ០១ រូប ទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនង
 • លេខាធិការរង                                    ០១ រូប ទទួលបន្ទុកព័ត៌មានវិទ្យា

លទ្ធផលសម្រេចបាន 

១. ការធ្វើការស្រាវជ្រាវលទ្ធផលការងាររបស់អតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ

២. ការធ្វើការស្រាវជ្រាវបញ្ហាការគាំពារមាតា និងទារក (Esilvia, Netherland) 

Conpyright© 2021 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved