សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ ស្តីពីការជ្រើសរើសអតីតនិស្សិតគិលានុបដ្ឋាករបស់ ស.អ. ចូលបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី៧ ។ សូមទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៩៨៣ ៦៩៨។ 

Conpyright© 2022 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved