សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

១. អាហារូបករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងអាហារូបករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ ចំនួន ២៥៥កន្លែង 

២. ថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២

៣. កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន


សូមទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មានសិក្សា និងទិញពាក្យប្រឡងអាហារូបករណ៍ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ តាមរយៈ
អ៊ីមែល៖ [email protected] 
ផេកហ្វេសប៊ុក៖ Angkor University 
តេឡេក្រាមផ្លូវការសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ   ៖  https://t.me/angkoruniversiti
ឬលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម ៖
070 853 537   
017 671 825
សូមអរគុណ!

Conpyright© 2023 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved