សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការរៀនភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
  ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្ងៃទី 11 ខែមិនា ឆ្នាំ2020 ម៉ោងសិក្សា: 4:00 ដល់ 5:30 រសៀល ថ្ងៃសិក្សា: ចន្ទ ពុធ សុក្រ រយៈពេល៣ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍
  អានបន្ត
 • AU Sangkran International Festival
  AU Sangkran International Festival is a multicultural program featuring Cambodian, French, Korean, Japanese and other cultures. The show is a combination of culture, tourism, traditional gaming, folk and the performance of various nationalities and multicultural concerts.
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស
  ចាប់ពីថ្ងៃទី ២​ដល់ ៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០
  អានបន្ត

~ សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី ការផ្អាកការសិក្សាជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ។ សាកលវិទ្យាល័យអង្គរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ   សាស្រ្តចារ្យ និង និសិ្សត សម្រាកការសិក្សាជាបណ្ដោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី~

កាលវិភាគសិក្សា និងកាលវិភាគប្រឡងជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់និស្សិត។ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកាលវិភាគសិក្សា និងប្រឡងគឺជាបញ្ជីដែលបង្ហាញពីកាលបរិច្ឆេទរបស់មុខវិជ្ជាជាក់លាក់ដែលត្រូវសិក្សា និងប្រឡង។ 

សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ និស្សិតអាចទាញកាលវិភាគសិក្សា និងកាលវិភាគប្រឡងតាមរយៈវេបសាយនេះដែលត្រូវបានដាក់ភ្ជាប់ស្របតាមមុខជំនាញ ជំនាន់ ពេលវេលាសិក្សា និងកម្រិតសិក្សានីមួយៗ។ កាលវិភាគសិក្សា និងកាលវិភាគប្រឡងត្រូវបាបបង្ហាញក្នុងតារាងទី ១ និង អត្ថន័យអក្សរកាត់និងលេខអារ៉ាប់ក្នុងប្រអប់ត្រូវបានកំណត់ក្នុងបញ្ជាក់ខាងក្រោម ៖ 

១. កាលវិភាគសិក្សា/Class Schedules

ក. មុខជំនាញ/Major

I. កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់/MBA

1. គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច/Business Administration

 • ជំនាន់ទី ៣

II. កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ/Bachelor Degree

III. កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង/Associate Degree

1. គិលានុបដ្ឋាក/Nursing

 • ជំនាន់ទី ៧/Promotion 7

២. ការប្រឡងតាមជំនាញនិងជំនាន់នីមួយៗ

 

Conpyright© 2020 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved