សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការរៀនភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
  ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្ងៃទី 11 ខែមិនា ឆ្នាំ2020 ម៉ោងសិក្សា: 4:00 ដល់ 5:30 រសៀល ថ្ងៃសិក្សា: ចន្ទ ពុធ សុក្រ រយៈពេល៣ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍
  អានបន្ត
 • AU Sangkran International Festival
  AU Sangkran International Festival is a multicultural program featuring Cambodian, French, Korean, Japanese and other cultures. The show is a combination of culture, tourism, traditional gaming, folk and the performance of various nationalities and multicultural concerts.
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស
  ចាប់ពីថ្ងៃទី ២​ដល់ ៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០
  អានបន្ត

~~~ សាររំលែកមរណៈទុក្ខ ចំពោះក្រុមគ្រួសារ របស់សព បណ្ឌិត Maung Maung Lwin  ~~~ការតម្រង់ទិសដល់និស្សិតមុខជំនាញសំណង់និងស្ថាបត្យកម្មស្តីពីការចុះសហគមន៍~~~ការសិក្សាភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ  ៖ ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្ងៃទី 11 ខែមិនា ឆ្នាំ2020  ម៉ោងសិក្សា: 4:00 ដល់ 5:30 រសៀល  ថ្ងៃសិក្សា: ចន្ទ ពុធ សុក្រ រយៈពេល ៣ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍~~~ សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស ៖ ថ្ងៃទី២-៣ មិនា ការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស១ សម្រាប់និស្សិតជំនាន់៥ ឆ្នាំទី៣ ជំនាញ គិលានុបដ្ឋាក  ។ ថ្ងៃទី ៤-៥ ខែមិនា ការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស២ សម្រាប់និស្សិតជំនាន់១ ឆ្នាំទី២ នៃ មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម  ។ ថ្ងៃទី ៧ ខែ មិនា ការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស១ សម្រាប់និស្សិត ជំនាន់ទី ១៥ ឆ្នាំទី២ ទាំងអស់ សូមអរគុណ។   

 

ការពិពណ៌នា៖
ដើម្បីសិក្សាមុខជំនាញរចនាផ្ទៃខាងក្នុង ប្រកបដោយជោគជ័យ និងទទួលបានផ្លែផ្កា សាកលវិទ្យាល័យតម្រូវអោយ និស្សិតមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាលើមុខវិជ្ជាដូចជា  រូបវិទ្យា  គណិតវិទ្យា និងធរណីមាត្រជាចំាបាច់ ។ មុខជំនាញនេះ និស្សិតក៏ត្រូវមានចំណេះដឹងលើផ្នែកភាសា និងការស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតនូវគំនិតឆ្នៃប្រឌិត លើការរចនាផ្ទៃខាងក្នុងរបស់អគារ សំណង់ ការិយាល័យ ឬគេហដ្ឋានផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនិងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គមជាតិ ។

 

 

១.មុខជំនាញរចនាផ្ទៃខាងក្នុង៖
ដើម្បីសិក្សាមុខជំនាញរចនាផ្ទៃខាងក្នុង ប្រកបដោយជោគជ័យ និងទទួលបានផ្លែផ្កា សាកលវិទ្យាល័យតម្រូវអោយ និស្សិតមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាលើមុខវិជ្ជាដូចជា  រូបវិទ្យា  គណិតវិទ្យា និងធរណីមាត្រជាចំាបាច់ ។ មុខជំនាញនេះ និស្សិតក៏ត្រូវមានចំណេះដឹងលើផ្នែកភាសា និងការស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតនូវគំនិតឆ្នៃប្រឌិត លើការរចនាផ្ទៃខាងក្នុងរបស់អគារ សំណង់ ការិយាល័យ ឬគេហដ្ឋានផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនិងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គមជាតិ ។

 

 

 

២. មុខចំនាញវិស្វកម្ម៖
ដើម្បីសិក្សាមុខជំនាញវិស្វកម្មប្រកបដោយជោគជ័យ និងទទួលបានផ្លែផ្កា សាកលវិទ្យាល័យតម្រូវអោយ និស្សិតមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាលើមុខវិជ្ជាដូចជា រូបវិទ្យា គណិតវិទ្យា និងធរណីមាត្រជាចំាបាច់ ។ មុខជំនាញនេះ និស្សិតក៏ត្រូវមានចំណេះដឹងលើផ្នែកភាសា និងការស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតនូវគំនិតឆ្នៃប្រឌិត លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនិងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គមជាតិ ។

 

 

៣. មុខចំនាញរចនាស្ថាបត្យកម្ម៖
ដើម្បីសិក្សាមុខជំនាញរចនាស្ថាបត្យកម្ម ប្រកបដោយជោគជ័យ និងទទួលបានផ្លែផ្កា សាកលវិទ្យាល័យតម្រូវអោយ និស្សិតមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាលើមុខវិជ្ជាដូចជា រូបវិទ្យា គណិតវិទ្យា និងធរណីមាត្រជាចំាបាច់ ។ មុខជំនាញនេះ និស្សិតក៏ត្រូវមានចំណេះដឹងលើផ្នែកភាសា និងការស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតនូវគំនិតឆ្នៃប្រឌិត លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនិងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គមជាតិ ។

 

 

៤. មុខចំនាញវិស្វកម្មអគ្គិសនី៖
ដើម្បីសិក្សាមុខជំនាញវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច ប្រកបដោយជោគជ័យ និងទទួលបានផ្លែផ្កា សាកលវិទ្យាល័យតម្រូវអោយ និស្សិតមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាលើមុខវិជ្ជាដូចជា ការតបណ្តាញអគ្គិសនី ការបែងចែកបណ្តាញ រូបវិទ្យា សម្ភារៈសំខាន់ៗនៅក្នុងអគ្គិសនី ការគ្រប់គ្រងបណ្តាញថាមពលអគ្គិសនីជាដើម ។

Conpyright© 2020 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved