សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។
 
កម្មវិធីគ្រូ និងសិស្ស សូមស្វាគមន៍
ប្រធានបទ ៖ សិល្បៈនៃការផ្ទេរ
តើអ្នកទស្សនាចង់ដឹងទេថា តើសិល្បៈនៃការផ្ទេរមានអ្វីខ្លះ?
សូមកុំភ្លេចតាមដានកម្មវិធីគ្រូ និងសិស្ស
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីទស្សនាវីដេអូឃ្លីប

Conpyright© 2022 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved