សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការរៀនភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
  ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្ងៃទី 11 ខែមិនា ឆ្នាំ2020 ម៉ោងសិក្សា: 4:00 ដល់ 5:30 រសៀល ថ្ងៃសិក្សា: ចន្ទ ពុធ សុក្រ រយៈពេល៣ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍
  អានបន្ត
 • AU Sangkran International Festival
  AU Sangkran International Festival is a multicultural program featuring Cambodian, French, Korean, Japanese and other cultures. The show is a combination of culture, tourism, traditional gaming, folk and the performance of various nationalities and multicultural concerts.
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស
  ចាប់ពីថ្ងៃទី ២​ដល់ ៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០
  អានបន្ត

~ សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី ការផ្អាកការសិក្សាជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ។ សាកលវិទ្យាល័យអង្គរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ   សាស្រ្តចារ្យ និង និសិ្សត សម្រាកការសិក្សាជាបណ្ដោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី~

សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ ទទួលបេក្ខជនជាសិស្ស និស្សិត ប្រជាពលរដ្ឋ និងមន្ដ្រីរាជការ ដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ សញ្ជាតិ សាសនា ពណ៌សម្បុរ​ ឋានៈ និន្នាការ​នយោបាយ កាយ​សម្បទា អាយុ និងភេទ ដើម្បីឱ្យចុះឈ្មោះចូលរៀន ដែលមានលក្ខខណ្ឌទូទៅ ដូចខាងក្រោម/ The University of Angkor accepts candidates as students, citizens, and civil servants, regardless of their race, religion, nationality, political tendency, physical fitness, age and gender, to enroll in the following general conditions:

 • បេក្ខជនត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញបត្ររង/ Applicants must have a certification of high school diploma according to Ministry of Education, Youth and Sports for Associate’s Degree;
 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ សញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើស្រប​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញបត្រ/Applicants must have high school diploma or equivalent certificate in accordance with Ministry of Education, Youth and Sports for Bachelor’s Degree;
 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រឬ សញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើស្រប​តាម​គោលនយោបាយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញបត្រ/Applicants must have a bachelor's degree or equivalent degree in accordance with Ministry of Education, Youth and Sports for a Bachelor's Degree;
 • បេក្ខជនត្រូវមានវិន័យល្អ សីលធម៌ល្អ និងអាកប្បកិរិយាសមរម្យ/Applicants must have good discipline, good morality and proper behavior;
 • បេក្ខជនត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងជ្រើសរើស ឬ ជ្រើសរើសចូលរៀនស្របតាមឯកទេស។ វិញ្ញាសា និង​ដំណើរការប្រឡង រៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ និង/ឬ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡា ឬក្រសួងសុខាភិបាល/Applicants must take entrance examination based on their major. The exam subjects and examination procedure are organized by universities and/or the Ministry of Education, Youth and Sport or Ministry of Health.

Conpyright© 2020 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved