សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

  • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
    មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
    អានបន្ត
  • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
    ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
    អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard!

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្ដល់នូវអាហារូបករណ៍ផ្នែកគិលានុបដ្ឋាក១០០%ចំនួន៥០កន្លែង

          សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា​ សាកលវិទ្យាល័យនឹងផ្ដល់នូវអាហារូបករណ៍ផ្នែកគិលានុបដ្ឋាក១០០%ចំនួន៥០កន្លែងដែលប្រឡងនៅថ្ងៃទី២១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩
​​​​​​​​​​អាស្រ័យដូចបានជម្រាបខាងលើសូមប្អូនៗសិស្សានុសិស្សប្រញាប់មកទទួលពាក្យប្រឡងចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ
          ​​​​​​​​សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតសូមមកទំនាក់ទំនងសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទ 092 256 086 / 070 853 537 / 010 469 192 

 

 

Conpyright© 2020 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved