សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការរៀនភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
  ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្ងៃទី 11 ខែមិនា ឆ្នាំ2020 ម៉ោងសិក្សា: 4:00 ដល់ 5:30 រសៀល ថ្ងៃសិក្សា: ចន្ទ ពុធ សុក្រ រយៈពេល៣ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍
  អានបន្ត
 • AU Sangkran International Festival
  AU Sangkran International Festival is a multicultural program featuring Cambodian, French, Korean, Japanese and other cultures. The show is a combination of culture, tourism, traditional gaming, folk and the performance of various nationalities and multicultural concerts.
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស
  ចាប់ពីថ្ងៃទី ២​ដល់ ៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០
  អានបន្ត

~ សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី ការផ្អាកការសិក្សាជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ។ សាកលវិទ្យាល័យអង្គរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ   សាស្រ្តចារ្យ និង និសិ្សត សម្រាកការសិក្សាជាបណ្ដោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី~

ចក្ខុវិស័យ/VISION
សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ នឹងក្លាយជាគ្រឹះស្ថានអប់រំដែលបង្កើតកម្លាំងពលកម្មអាជីពសម្រាប់តម្រូវការទីផ្សារការងារកម្ពុជា និងអាស៊ានប្រកបដោយ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ភាពច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ភាពស្របតាមបរិបទសាកលភាវូបនីយកម្ម /Angkor University (AU) will become an educational institution which produces skillful-labor forces with leadership, creativities and innovations to meet the needs of Cambodia’s and ASEAN’s  job market in line with the context of globalization.
បេសកកម្ម/MISSION  
 • បណ្តុះបណ្តាលជំនាញផ្សេងៗស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារជាតិ និងអន្តរជាតិ/ Instruct various specializations to meet national and international market demands;
 • ផលិតធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាព និងឧត្តមភាព/Produce human resource with quality and excellence; and
 • ផ្តល់បរិយាកាសល្អប្រសើរដល់ការអប់រំ ការបង្រៀន ការសិក្សា ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍពេញមួយជីវិត/Provide good atmosphere of education, teaching, learning, research and life-long development.
គុណតម្លៃ /CORE-VALUES
1. គុណភាពសំដៅដល់ /Quality refers to:
   - សុច្ចរិតភាព/  integrity
            . ភាពជឿជាក់/
reliability
            . ភាពស្មោះត្រង់ / honesty
            . ភាពទទួលខុសត្រូវ / responsibility
   - នវានុវត្តន៍ភាព /innovation
            . ការគិតដោយភាពច្នៃប្រឌិត /
  creative thinking
            . ការបង្កើតឳកាស/  opportunity creation 
            . និរន្តរភាព /sustainability
   - ការចូលរួមសកម្មភាពសង្គម / social engagement
            . គណនេយ្យភាព/
 accountability
            . ការប្តេជ្ញាចិត្ត /committment
            . ការស្ម័គ្រចិត្ត /Volunteering
2. ពុទ្ធិសំដៅដល់/Knowledge refers to:
   - ភាពរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍន៍ / growth and development
   - ការទំនាក់ទំនងល្អក្នុងគ្រួសារ និងសង្គម /
 good relationship in family and society
   - សុខភាព សុវត្ថិភាព និងគុណភាពជីវិត / health, safety, and quality of life
3. សីលធម៌សំដៅដល់/ Morality refers to:
   - ភាពចុះសម្រុងគ្នា/
 harmony
   - ភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គម/   dignity in society
   - ស្មារតី និងមនសិការសេ្នហាជាតិ /national conscience and spirit

Conpyright© 2020 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved