សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
  អានបន្ត
 • សញ្ញាបត្រសម្រាប់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី 9-10 និ
  ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • អាហារូបករណ៍ 2020-2021
  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង/ Announcement
  ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៤ ផ្នែក (29-07-2020 រហូតដល់ 29-10-2020)
  អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard! ~ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ (អេ.យូ) សូមជ្រើសរើស បុគ្គលិកការិយាល័យសិក្សា បុគ្គលិកការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស បុគ្គលិកការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិកការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មាន ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ សូមបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកដាក់ពាក្យរាងរាល់ពេលធ្វើការ ។ 

 
 
សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ នឹងក្លាយជាគ្រឹះស្ថានអប់រំដែលបង្កើតកម្លាំងពលកម្មអាជីពសម្រាប់តម្រូវការទីផ្សារការងារកម្ពុជា និងអាស៊ានប្រកបដោយ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ភាពច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ភាពស្របតាមបរិបទសាកលភាវូបនីយកម្ម /Angkor University (AU) will become an educational institution which produces skillful-labor forces with leadership, creativities and innovations to meet the needs of Cambodia’s and ASEAN’s  job market in line with the context of globalization.  

បេសកកម្ម/MISSION

 • បណ្តុះបណ្តាលជំនាញផ្សេងៗស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារជាតិ និងអន្តរជាតិ/ Instruct various specializations to meet national and international market demands;
 • ផលិតធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាព និងឧត្តមភាព/Produce human resource with quality and excellence; and
 • ផ្តល់បរិយាកាសល្អប្រសើរដល់ការអប់រំ ការបង្រៀន ការសិក្សា ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍពេញមួយជីវិត/Provide good atmosphere of education, teaching, learning, research and life-long development.
1. គុណភាព /Quality
   - សុច្ចរិតភាព/  integrity
            . ភាពជឿជាក់/
reliability
            . ភាពស្មោះត្រង់ / honesty
            . ភាពទទួលខុសត្រូវ / responsibility
   - នវានុវត្តន៍ភាព /innovation
            . ការគិតដោយភាពច្នៃប្រឌិត /
  creative thinking
            . ការបង្កើតឳកាស/  opportunity creation 
            . និរន្តរភាព /sustainability
   - ការចូលរួមសកម្មភាពសង្គម / social engagement
            . គណនេយ្យភាព/
 accountability
            . ការប្តេជ្ញាចិត្ត /committment
            . ការស្ម័គ្រចិត្ត /Volunteering
2. ពុទ្ធិសំដៅ/Knowledge
   - ភាពរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍន៍ / growth and development
   - ការទំនាក់ទំនងល្អក្នុងគ្រួសារ និងសង្គម /
 good relationship in family and society
   - សុខភាព សុវត្ថិភាព និងគុណភាពជីវិត / health, safety, and quality of life
3. សីលធម៌/ Morality 
   - ភាពចុះសម្រុងគ្នា/
 harmony
   - ភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គម/   dignity in society
   - ស្មារតី និងមនសិការសេ្នហាជាតិ /national conscience and spirit

Conpyright© 2020 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved