សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការរៀនភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
  ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្ងៃទី 11 ខែមិនា ឆ្នាំ2020 ម៉ោងសិក្សា: 4:00 ដល់ 5:30 រសៀល ថ្ងៃសិក្សា: ចន្ទ ពុធ សុក្រ រយៈពេល៣ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍
  អានបន្ត
 • AU Sangkran International Festival
  AU Sangkran International Festival is a multicultural program featuring Cambodian, French, Korean, Japanese and other cultures. The show is a combination of culture, tourism, traditional gaming, folk and the performance of various nationalities and multicultural concerts.
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស
  ចាប់ពីថ្ងៃទី ២​ដល់ ៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០
  អានបន្ត

~~~ សាររំលែកមរណៈទុក្ខ ចំពោះក្រុមគ្រួសារ របស់សព បណ្ឌិត Maung Maung Lwin  ~~~ការតម្រង់ទិសដល់និស្សិតមុខជំនាញសំណង់និងស្ថាបត្យកម្មស្តីពីការចុះសហគមន៍~~~ការសិក្សាភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ  ៖ ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្ងៃទី 11 ខែមិនា ឆ្នាំ2020  ម៉ោងសិក្សា: 4:00 ដល់ 5:30 រសៀល  ថ្ងៃសិក្សា: ចន្ទ ពុធ សុក្រ រយៈពេល ៣ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍~~~ សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស ៖ ថ្ងៃទី២-៣ មិនា ការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស១ សម្រាប់និស្សិតជំនាន់៥ ឆ្នាំទី៣ ជំនាញ គិលានុបដ្ឋាក  ។ ថ្ងៃទី ៤-៥ ខែមិនា ការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស២ សម្រាប់និស្សិតជំនាន់១ ឆ្នាំទី២ នៃ មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម  ។ ថ្ងៃទី ៧ ខែ មិនា ការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស១ សម្រាប់និស្សិត ជំនាន់ទី ១៥ ឆ្នាំទី២ ទាំងអស់ សូមអរគុណ។   

 
ក្នុងមហាវិទ្យាល័យ សង្គមសាស្ត្រ និងនីតិសាស្ត្រ និស្សិតអាចមានឱកាសសិក្សាជាមួយសាស្ត្រាចារ្យដែលមានចំណេះដឹង និងបទពិសោធផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ផ្នែកការទូត វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាយូរឆ្នាំ ។ និស្សិតចុះអនុវត្តផ្ទាល់នៅតាមស្ថាប័នជាតិធំៗ និងឯកជន ដូចជា ក្រុមហ៊ុនមេធាវី សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប សាលាឧទ្ធរណ៍ តុលាការកំពូល សាលាក្តីខ្មែរក្រហម រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងការអនុវត្តផ្ទាល់នៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងបន្ទប់សវនការសិប្បនិម្មិត ។ កម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ ក្រសួង អប់រំយុវជន និងកីឡា និងគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា។
 
កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ /Bachelor Degree
 • នីតិឯកជន/Private Law
 • នីតិសាធារណៈ/Public Law
 • វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ/Political Science and International Relation
 • វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច/Economic Science
ឱកាសទីផ្សារការងារ/Job Opportunity
⇒ ចៅក្រម     
     Judge;               
⇒ ព្រះរាជអាជ្ញា
     Prosecutor;                                                                                                                
⇒ មេធាវី     
    Lawyer;
⇒ ក្រឡាបញ្ជី
     Greffier;
⇒ សាការី 
     Notary;                               
⇒ មជ្ឈត្តករ
     Arbitrator;​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
⇒ សាស្ត្រាចារ្យ - គ្រូឧត្តមសិក្សា
     Professor-Lecturer;
⇒ មន្ត្រីច្បាប់
     Legal Officer;   
⇒ ទីប្រឹក្សាច្បាប់
     Legal Consultant;
⇒ អាជ្ញាសាលា
     Bailiff;  
⇒ ជំនួយការ ផ្នែកច្បាប់
     Legal Assistant; 
⇒ ឧត្តមមន្ត្រី
     Senior Official; and
⇒ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
     The Arbitration Council.

 

ក្រេឌីត និងចំនួនម៉ោងសិក្សានៃមុខជំនាញ/Credits and Study Hours of Major 

ល.    ជំនាញ/Major                                                      ក្រេឌីត/Credit       ទ្រឹស្ដី(ម)/Theory(H)    ក្នុងថ្នាក់/Class  អង្គភាព/Institution  សហគមន៍ /Community  សរុប (ម)/Total

1    

នីតិឯកជន /Private Law     

132                  

1845 .                     

-                  

405 .                   

-             

2250

2

នីតិសាធារណៈ /Public Law

132

1845

-

405

-

2250

3

វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
/Political Science and International Relation                   

132

1845

-

405

-

2250

4

វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច/Economic Science

132

1845

-

405

-

2250

 

 

Conpyright© 2020 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved