សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការរៀនភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
  ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្ងៃទី 11 ខែមិនា ឆ្នាំ2020 ម៉ោងសិក្សា: 4:00 ដល់ 5:30 រសៀល ថ្ងៃសិក្សា: ចន្ទ ពុធ សុក្រ រយៈពេល៣ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍
  អានបន្ត
 • AU Sangkran International Festival
  AU Sangkran International Festival is a multicultural program featuring Cambodian, French, Korean, Japanese and other cultures. The show is a combination of culture, tourism, traditional gaming, folk and the performance of various nationalities and multicultural concerts.
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស
  ចាប់ពីថ្ងៃទី ២​ដល់ ៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០
  អានបន្ត

~~~ សាររំលែកមរណៈទុក្ខ ចំពោះក្រុមគ្រួសារ របស់សព បណ្ឌិត Maung Maung Lwin  ~~~ការតម្រង់ទិសដល់និស្សិតមុខជំនាញសំណង់និងស្ថាបត្យកម្មស្តីពីការចុះសហគមន៍~~~ការសិក្សាភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ  ៖ ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្ងៃទី 11 ខែមិនា ឆ្នាំ2020  ម៉ោងសិក្សា: 4:00 ដល់ 5:30 រសៀល  ថ្ងៃសិក្សា: ចន្ទ ពុធ សុក្រ រយៈពេល ៣ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍~~~ សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស ៖ ថ្ងៃទី២-៣ មិនា ការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស១ សម្រាប់និស្សិតជំនាន់៥ ឆ្នាំទី៣ ជំនាញ គិលានុបដ្ឋាក  ។ ថ្ងៃទី ៤-៥ ខែមិនា ការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស២ សម្រាប់និស្សិតជំនាន់១ ឆ្នាំទី២ នៃ មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម  ។ ថ្ងៃទី ៧ ខែ មិនា ការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស១ សម្រាប់និស្សិត ជំនាន់ទី ១៥ ឆ្នាំទី២ ទាំងអស់ សូមអរគុណ។   

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា

        សាកលវិទ្យាល័យមាន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូក្នុងប្រទេសដូចជា៖ ស្ថានទូត អង់គ្លេសនិងកូរ៉េ មន្ទីរពេទ្យ សណ្ឋាគារ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជួយនិស្សិតឲ្យមានឱកាសចុះកម្មសិក្សា ចូលរួមសកម្មភាពសង្គម ការងារមនុស្សធម៌ ហើយទទួលបានការងារធ្វើ ប្រកបដោយឧត្តមភាព និងមោទនភាព។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យធំៗជាដៃគូមកពីប្ររទេស ដូចជាកូស្តារីកា ជប៉ុន កូរ៉េ ចិន តៃវ៉ាន់ រុស្សី ឥណ្ឌូនេស៊ី សហគមន៍អឺរ៉ុប មីយ៉ាន់ម៉ា និង ថៃ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាល មន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌលសុខភាព

ការបន្តអនុស្សារណៈនៃកាយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយនឹងមន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តសៀមរាប សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០២៣។

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយបន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តសៀមរាប។

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយបន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តសៀមរាប។

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយបន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកក្រឡាញ់ (ខេត្តសៀមរាប)។ 

 

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយបន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកសូត្រនិគម (ខេត្តសៀមរាប)។ 

 

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយមណ្ឌលសុខភាព មណ្ឌល១ (ខេត្តសៀមរាប)។

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយមណ្ឌលសុខភាព ពួក (ខេត្តសៀមរាប)។

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយបន្ទីរពេទ្យ(ខេត្តសៀមរាប)

Conpyright© 2020 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved