សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
  អានបន្ត
 • សញ្ញាបត្រសម្រាប់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី 9-10 និ
  ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • អាហារូបករណ៍ 2020-2021
  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង/ Announcement
  ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៤ ផ្នែក (29-07-2020 រហូតដល់ 29-10-2020)
  អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard! ~ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ (អេ.យូ) សូមជ្រើសរើស បុគ្គលិកការិយាល័យសិក្សា បុគ្គលិកការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស បុគ្គលិកការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិកការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មាន ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ សូមបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកដាក់ពាក្យរាងរាល់ពេលធ្វើការ ។ 

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា

        សាកលវិទ្យាល័យមាន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូក្នុងប្រទេសដូចជា៖ ស្ថានទូត អង់គ្លេសនិងកូរ៉េ មន្ទីរពេទ្យ សណ្ឋាគារ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជួយនិស្សិតឲ្យមានឱកាសចុះកម្មសិក្សា ចូលរួមសកម្មភាពសង្គម ការងារមនុស្សធម៌ ហើយទទួលបានការងារធ្វើ ប្រកបដោយឧត្តមភាព និងមោទនភាព។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យធំៗជាដៃគូមកពីប្ររទេស ដូចជាកូស្តារីកា ជប៉ុន កូរ៉េ ចិន តៃវ៉ាន់ រុស្សី ឥណ្ឌូនេស៊ី សហគមន៍អឺរ៉ុប មីយ៉ាន់ម៉ា និង ថៃ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាល មន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌលសុខភាព

ការបន្តអនុស្សារណៈនៃកាយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយនឹងមន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តសៀមរាប សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០២៣។

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយបន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តសៀមរាប។

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយបន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តសៀមរាប។

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយបន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកក្រឡាញ់ (ខេត្តសៀមរាប)។ 

 

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយបន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកសូត្រនិគម (ខេត្តសៀមរាប)។ 

 

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយមណ្ឌលសុខភាព មណ្ឌល១ (ខេត្តសៀមរាប)។

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយមណ្ឌលសុខភាព ពួក (ខេត្តសៀមរាប)។

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាមួយបន្ទីរពេទ្យ(ខេត្តសៀមរាប)

Conpyright© 2020 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved